Termes i Condicions

Reserves

Es realitzaran amb un mínim de 5 dies d’antel·lació pagant el 50% del servei, i el 50% restant s’efectuarà a l’entrega del mobiliari i complements el dia de l’esdeveniment.

Política de Cancel·lació

Amb 15 dies d’antel·lació es retornarà l’import total de la reserva.
Per problemes meteorològics es reagendarà nova data i en cas de no ser possible, es retornarà l’import total de la reserva.

Possibles danys ocasionats

Qualsevol dany o desperfecte ocasionat en el mobiliari durant el servei, anirà a càrrec de la persona responsable de la reserva.

Espais

Els espais a on INTI pícnic realitza els muntatges són exclusivament zones destinades per a pícnics i/o en espais privats.
INTI pícnic no es fa responsable per possibles multes ocasionades per l’elecció d’espais no aptes
per a pícnics.

Servei de Neteja

Queda estrictament prohibit deixar brossa en els espais públics.
El dia de l’esdeveniment
s’entregaran contenidors de brossa els quals INTI pícnic es fa responsable de la seva recollida.

Fora Zona de Cobertura

Es cobrarà un recàrrec per kilometratge acordat prèviament abans del dia de l’esdeveniment, pera comarques i províncies fora de la zona de cobertura d’INTI pícnic